Wie ben ik?

Dick Bellinga D.O. M.R.O.

Ik ben vanaf 1980 werkzaam geweest als fysiotherapeut in een eigen praktijk in Koudum. Na in 1986 de opleiding manuele therapie in Utrecht te hebben afgerond, kwam hier ook de functie van manueel therapeut bij. Op deze opleiding werd mijn eerste interesse voor osteopathie gewekt.

In 1994 ben ik begonnen met de studie osteopathie bij de Nederlandse Academie voor Osteopathie (NAO). De Nederlandse Academie voor Osteopathie is samengegaan met College Sutherland. Na een studie van 6 jaar ben ik in 2000 geslaagd voor het theoretische en praktische examen.

Het afronden van mijn studie vond in 2004 plaats na het verdedigen van mijn thesis. De titel van mijn thesis is: "Is de 'cranial rhythmic impulse' een uitingsvorm van een bioelectromagnetisch veld?"

Vanaf 2002 ben ik in Koudum werkzaam als osteopaat, in een eigen praktijk.

Vanaf 2010 ben ik ook in Bolsward als osteopaat werkzaam in it  Buro. (link naar website it Buro)

In 2011 heb ik de tweejarige opleiding "Osteopathie bij kinderen" bij het opleidingsinstituut Panta Rhei afgerond.

 

Koudum

De praktijk voor osteopathie is vanaf 2002 gevestigd in Koudum.( Foto’s Koudum)

Wjukslach 3
8723 GC Koudum
0514-523932

 

Bolsward

Vanaf 2010  werk ik tevens anderhalve  dag in de week in Bolsward. Ik werk in deze vestiging samen met mijn collega H.F.M. Haarsma.

Franekerstraat 3
8701GB Bolsward
0514-523932

Koudum en Bolsward liggen in de Zuid West Hoek van Friesland.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.

Ik ben geregistreerd bij de N.R.O.

Registratie bij het N.R.O. geeft een garantie voor kwaliteitseisen en nascholingseisen. Verder vindt afhandeling van eventuele klachten plaats conform `de klachtenregeling van het N.R.O.

 

Klachtenregeling en algemene voorwaarden.

Uw osteopaat hoort het uiteraard graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat uw behandeling te wensen over laat. Dan is het zowel voor uzelf als voor uw osteopaat prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen. Op de diensten die de in het NRO geregistreerde osteopaat levert zijn Algemene Voorwaarden Osteopathie van toepassing.

Bespreekt u eventuele klachten altijd zo open mogelijk met uw osteopaat. Alleen wanneer u uw klachten kenbaar maakt kan uw osteopaat hierop inspelen. In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Mocht u er gezamenlijk, of met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Osteopathie.

Lees meer over de Klachten- en Geschillenregeling Osteopathie