Wie ben ik?

Dick Bellinga D.O. M.R.O.

Ik ben vanaf 1980 werkzaam geweest als fysiotherapeut in een eigen praktijk in Koudum. Na in 1986 de opleiding manuele therapie in Utrecht te hebben afgerond, kwam hier ook de functie van manueel therapeut bij. Op deze opleiding werd mijn eerste interesse voor osteopathie gewekt.

In 1994 ben ik begonnen met de studie osteopathie bij de Nederlandse Academie voor Osteopathie (NAO). De Nederlandse Academie voor Osteopathie is samengegaan met College Sutherland. Na een studie van 6 jaar ben ik in 2000 geslaagd voor het theoretische en praktische examen.

Het afronden van mijn studie vond in 2004 plaats na het verdedigen van mijn thesis. De titel van mijn thesis is: "Is de 'cranial rhythmic impulse' een uitingsvorm van een bioelectromagnetisch veld?"

Vanaf 2002 ben ik in Koudum werkzaam als osteopaat, in een eigen praktijk.

 

In 2011 heb ik de tweejarige opleiding "Osteopathie bij kinderen" bij het opleidingsinstituut Panta Rhei afgerond.

 

Koudum

De praktijk voor osteopathie is vanaf 2002 gevestigd in Koudum.

Wjukslach 3
8723 GC Koudum
0514-523932

Koudum ligt in de Zuid West Hoek van Friesland.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.

Ik ben geregistreerd bij de N.R.O.

Registratie bij het N.R.O. geeft een garantie voor kwaliteitseisen en nascholingseisen. Verder vindt afhandeling van eventuele klachten plaats conform `de klachtenregeling van het N.R.O.

 

Klachtenregeling en algemene voorwaarden.

Uw osteopaat hoort het uiteraard graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat uw behandeling te wensen over laat. Dan is het zowel voor uzelf als voor uw osteopaat prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen. Op de diensten die de in het NRO geregistreerde osteopaat levert zijn Algemene Voorwaarden Osteopathie van toepassing.

Bespreekt u eventuele klachten altijd zo open mogelijk met uw osteopaat. Alleen wanneer u uw klachten kenbaar maakt kan uw osteopaat hierop inspelen. In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Mocht u er gezamenlijk, of met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Osteopathie.

Lees meer over de Klachten- en Geschillenregeling Osteopathie

 

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal en schriftelijk op en medische gegevens slaan wij schriftelijk op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te vernietigen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.