Historie

De grondlegger van de osteopathie was A. T. Still, een Amerikaanse arts. Hij stichtte in 1892 "The American School of Osteopathie" en legde hiermee het fundament voor de moderne manuele geneeswijzen.

Veel moderne en populaire manuele geneeswijzen zijn specialisaties van deelgebieden van de osteopathie. De osteopaten hebben zich bewust niet in deelgebieden gespecialiseerd maar juist in het geheel.

In de VS is osteopathie sinds 1966 wettelijk erkend en geïntegreerd in reguliere medische opleidingen. De osteopathie is via Engeland en Frankrijk bekend geworden in Nederland. Momenteel kan men in Nederland de opleiding tot osteopaat volgen. Het zijn vooral fysiotherapeuten en artsen die in een parttime opleiding van vijf jaar worden opgeleid tot osteopaat.

In 1986 is de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie opgericht.