frame_top_left
frame_top_middle
shim top_title_left shim top_title_middle top_blue_shim
frame_top_right
frame_left top2_left top2_middle top_blue_shim top2_right
frame_left top3_left top3_fill top3_foto1 top3_foto2
frame_left shim top4_left shim top4_foto1 top4_foto2
frame_left
shim
shim
shim
osteopathie
osteopathie
shim
Wat is osteopathie
Historie
Behandelingsmogelijkheden
 
praktijkinfo
tarieven
links
contact
shim
shim
Wat is osteopathie?
 
dick_t Osteopathie is een manuele onderzoek- en behandelmethode van de gewrichten, de organen en de andere weefsels van het lichaam, op hun bewegelijkheid en onderlinge relaties voor zover deze een rol spelen bij de klachten.

Manueel, omdat de osteopaat onderzoek en behandeling alleen uitvoert met zijn handen.

Met beweeglijkheid wordt niet alleen bedoeld het voort bewegen van de mens, maar ook beweging van alle cellen, weefsel, spieren en botten ten opzichte van elkaar. Dit geldt ook voor de inwendige organen en voor de lichaamsvloeistoffen.

De osteopathie gaat uit van de gedachte dat het menselijke lichaam een eenheid is. Dat lichaam bestaat uit verschillend systemen die elkaar in evenwicht houden en heeft een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen. Als het lichaam gezond is gebeurt dat ook. Alle weefsels bezitten dan een goede bewegelijkheid.

Is het evenwicht verstoord geraakt, bijvoorbeeld door een ongeluk, een ziekte of operatie, stress of slechte voedingsgewoonten dan heeft het lichaam vaak hulp nodig om het evenwicht te herstellen.

Een osteopaat is opgeleid om beenderen en organen één voor één weer bewegelijk te maken, zodat het lichaam als geheel weer ongehinderd en pijnvrij kan functioneren. Hiervoor gebruikt een osteopaat voornamelijk zachte manuele technieken.

dick_t Bij het eerste consult wil de osteopaat weten wat de klachten zijn en wat de voorgeschiedenis is. Hierna volgt er een lichamelijk onderzoek gericht op het opsporen van de weefsels met een verminderde bewegelijkheid.

De behandeling richt zich op de plaats waar het bewegingsverlies het grootst is. Dit hoeft niet altijd de plaats te zijn waar de (pijn)klachten worden ervaren. Er bestaat namelijk een nauwe relatie tussen het bewegingsapparaat, de inwendige organen en de schedel. Chronische rugpijn kan bijvoorbeeld voortkomen uit een verminderde bewegelijkheid van één van de inwendige organen.

shim
frame_right
frame_bottom_left frame_bottom_middle frame_bottom_right
shim